Nyheter

Allt fler söker till BTH

  Den första antagningsstatistiken visar att antalet ansökningar till program vid BTH ökar med 7 procent jämfört med förra året. Antalet studenter som väljer BTH i första hand ökar med 6 procent. Antalet förstahandssökande till BTH:s fyra civilingenjörsprogram ökar med hela 22 procent jämfört med förra året. – Det är glädjande siffror. BTH har under […]

Visa mer

Gör en sen anmälan till BTH

När sista anmälningsdag passerat kan du fortfarande göra en anmälan på www.antagning.se. En sen anmälan behandlas efter de som inkommit i tid. Någon meritvärdering sker inte. De behöriga sökande rangordnas efter datum då den sena anmälan inkommit. Om det inte finns lediga platser sker en reservplacering och antagningsbesked skickas vanligtvis ut först efter kursstartoch endast ifall […]

Visa mer

Finansmarknadsministern mötte studenter

Tisdagen den 12 april besökte finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) BTH. Syftet med hans besök var att träffa studenter och samtala kring hur Sverige kan gå mot en grön och hållbar ekonomi. Ett drygt 30-tal studenter tog chansen att lyssna och ställa frågor till ministern. Särskilt intresserade var studenterna på programmet i strategiskt ledarskap för hållbarhet som lyfte […]

Visa mer

Utbildning som direkt leder till jobb

Utbildningar inom hälsa och vård passar dig som på olika sätt vill arbeta med människors hälsa och ohälsa. Efter examen är du attraktiv på arbetsmarknaden och har en bra grund för fortsatta studier. Läs mer om BTH:s utbildningar inom hälsa och vård här:

Visa mer

Öppet hus lördag 2 april 2016

Mellan klockan 11:00-15:00 håller vi Öppet hus på Campus Gräsvik i Karlskrona. Det blir spännande föreläsningar, olika prova-på-aktiviteter, mingel och kanske en gratis tur med skärgårdsbåten runt campus? Se hela programmet nedan.   Program 11:10 – 11:25 Sal J1650 – Översikt över samtliga program som BTH har på grundnivå och var man kan vända sig för att ställa sina […]

Visa mer

Vice ordf i trafikutskottet besökte BTH:s forskare

En delegation från Moderaterna med vice ordf i trafikutskottet Jessica Rosencrantz i spetsen besökte idag BTH för att lära sig mer om BTH:s forskning kring hållbar snabbomställning av transport och energisystem. BTH:s forskningsämnesansvarige Henrik Ny var mycket nöjd med att besökarna visade stort intresse och att de såg fram emot den färdplansrapport han håller på […]

Visa mer

Forskningmedel för psykiatriska vårdens rumsliga omvandling

Ebba Högström, lektor i urbana studier vid institutionen för fysisk planering, har fått medel från EU/Marie Skledowska-Curie Action – Individual Researchship för forskningsprojektet ”Psychiatric spaces in transition: discourse, dwelling and doing”. Det innebär en gästforskarvistelse på 18 månader, med start i januari 2017, vid Glasgow University och deras Human Geography Reseach Group. Hon ska studera […]

Visa mer

200 ekonomstudenter pratar innovation

Nästan 200 ekonomstudenter från hela Sverige möts på BTH under veckoslutet för att diskutera vad innovation är samt vikten av att implementera istället för att bara prata innovation. Studenterna, som är styrelsemedlemmar från ekonomföreningar från 20 högskolor och universitet, kommer att få ett smörgåsbord av tankar, idéer och frågor serverade av bland andra innovationsansvariga på […]

Visa mer

Nytt forskningsavtal inom undervattensteknik

BTH och Sjöstridsskolan i Karlskrona utökar sitt samarbete för att öka kompetensen inom området undervattensteknik. Bland annat kommer en industridoktorand med inriktning mot undervattensoperationer att anställas. Undervattensområdet är högprioriterat av regeringen för att öka den operativa förmågan hos Försvarsmakten samt stärka Försvarsmaktens kompetens ytterligare. – Det är viktigt för oss att säkerställa att vi har […]

Visa mer

Pengar från Vetenskapsrådet för effektiv testning

BTH har fått drygt 4 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att utveckla nya sätt att testa programvara för att öka kvaliteten. Det är ett genombrott för området programvaruteknik att nu också få medel för grundforskning. Programvara är en central del av vårt moderna samhälle och vi behöver både teoretisk förståelse och praktiska verktyg som kan […]

Visa mer