Nyheter

Ökat tryck på sjuksköterskeprogrammet

Allt fler söker till sjuksköterskeprogrammet vid BTH och totalt 28 procent fler valde programmet i första hand jämfört med förra året. Totalt 1 065 studenter har sökt sjuksköterskeprogrammet vid BTH inför vårterminen. Det är en ökning med 70 procent jämfört med förra våren, då totalt 621 studenter sökte den tre år långa utbildningen. Även antalet studenter […]

Visa mer

European Network Intelligent Conference 2015

I slutet av september genomfördes den andra European Network Intelligent Conference, ENIC 2015, vid BTH. Konferensen genomfördes tillsammans flera internationella universitetspartner: University of Calgary, Wroclaw University of Technology, Politechnico di Milano och Information Technologies Institute, Greece. Konferensen samlade närmre femtio forskare från hela världen där syftet var att utbyta kunskap och erfarenheter samt att diskutera nya […]

Visa mer

Experter inom data science samlas på BTH

Data science är ett hett IT-område och i nu samlas 45 experter inom området för att diskutera utmaningar och utbyta erfarenheter. Företag, myndigheter och privatpersoner genererar en otrolig mängd data varje dag: Googlesökningar, Facebookanvändande och ärendehantering hos myndigheter är exempel på aktiviteter som genererar data. 

Allt för få funderar över vilka konsekvenser det skulle få […]

Visa mer

Onlineseminarum i matematik

BTH har ett Memorandum of Understanding med Ufa State Aviation Technical University i Ryssland. Idén i samarbetet har varit att utveckla kurser i matematik på avancerad nivå, t.ex. MOOC:s. Genom samarbetet får studenter på BTH och i Ryssland möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper, i detta fallet inom områden som differentialekvationer med Liegruppanalys.

Visa mer

Satsa på idrott och studier

BTH idrottsakademi finns till för dig som är elitidrottare, för dig som har gått på idrottsgymnasium eller har andra idrottsmeriter och som vill kombinera din idrottssatsning med studier på högskola.

Visa mer