Rektor reflekterar

På denna sida kommer jag att med jämna mellanrum dela med mig av tankar och reflektioner över olika händelser och frågor som jag stöter på i min roll som rektor. Det kan bli högt och lågt, internt eller externt. Jag har ingen avsikt att ge en komplett beskrivning eller en korrekt avspegling av vad ledningen jobbar med. Bara mina personliga reflektioner.

Genusvetenskap och desinformation

Publicerad: 2018-11-01

Nyligen blev jag uppmärksammad på en ledare i Blekinge Läns Tidning (BLT), den 26 oktober, som argumenterar för att forskningen inom genusvetenskap bör läggas ned. Ledaren föranleddes av ett e-post från 26 genusforskare till landets rektorer, däribland undertecknad, där forskarna uttrycker oro för ämnets framtid. Ledaren i BLT är ett av flera kritiska inlägg som […]

Read more

Om öppen vetenskap

Publicerad: 2018-10-24

Tiden håller på att rinna ut för de publiceringsdrakarna som dränerar våra forskare (i slutänden skattebetalare!) på resurser. Åtminstone om man ska tro ”Plan S” som stipulerar en accelererad övergång till publikationer endast i ”compliant open access journals” från 1 januari 2020. De nordiska lärosätena (NUS) har anslutit sig till denna plan. Som ni säkert […]

Read more

Jämställdhet står högt i kurs

Publicerad: 2018-10-01

Så har då en månad gått sedan jag tillträde som rektor för BTH. Jag har givetvis massor av nya intryck, och en hel del att berätta om. Men jag väljer att fokusera på en sak som fastnat i mitt huvud just nu. Det har sin grund i den medarbetarenkät som genomfördes i maj i år. […]

Read more

Mina första intryck

Publicerad: 2018-09-18

Så har den första veckan på BTH gått. Den har kantats av många nya möten och intryck, och även en hel del intervjuer och fotograferingar. Det har varit väldigt rolig att träffa alla nya studenter och mina nya arbetskamrater. Stort tack till alla jag hittills mött för det positiva bemötandet, jag känner mig mycket välkommen. […]

Read more