TIEK nyheter

Satsning för att stödja företag och yrkesverksamma

Publicerad: 2020-06-17

Fler platser på MBA-utbildningen, skräddarsydda kurser som kan läsas på distans och nya utbildningar – det är några av de satsningar som BTH gör för att stötta företag i den nuvarande situationen. BTH:s institution för industriell ekonomi gör en satsning för yrkesverksamma och för företag i den rådande situationen då flera företag är under press […]

Läs mer

Ställ dina frågor till ekonomiexperterna

Publicerad: 2020-04-03

Coronakrisen slår hårt mot företagen. Vilka blir de kortsiktiga och långsiktiga effekterna på det lokala och regionala näringslivet? Du som är företagare har nu chans att få svar på alla dina frågor. BTH:s ekonomiprofessorer Martin Andersson, Johan Eklund och Pontus Braunderhjelm finns beredda att svara på dina frågor om coronakrisens effekter tisdagen den 7 april […]

Läs mer

Professor Johan Eklund invald i IVA

Publicerad: 2019-12-12

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) förstärker sin kompetens och kunnande med 12 nya ledamöter. Bland de invalda finns Johan Eklund, professor i industriell ekonomi vid BTH, som väljs in i avdelningen för ekonomi. IVA samlar kompetens och erfarenhet från mer än 1 200 invalda akademiledamöter och 250 företag. BTH-professor Johan Eklund är en av de nyinvalda. Johan Eklunds […]

Läs mer

Besök på Dhaka University

Publicerad: 2019-11-13

        A.M.M. Shahiduduzzaman Quoreshi, docent vid institutionen för industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola (BTH), har tillsammans med Gustav Oskarsson, student på ingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, BTH, har besökt Dhaka University på inbjudan av universitetet. BTH och Dhaka University har nyligen skrivit ett avtal (MoU) om samarbete mellan parterna gällande forskning och utbildning. […]

Läs mer

Ny rapport om stora kunskapsintensiva investeringar

Publicerad: 2019-11-08

Professor Martin Andersson, Blekinge tekniska högskola, tillsammans med Johan Larsson, forskare vid Cambridge University, och Joakim Wernberg, forskare vid Entreprenörskapsforum har på uppdrag av Tillväxtanalys skrivit en studie om spridningseffekterna av stora kunskapsintensiva investeringar, SKI. Utöver att skapa arbetstillfällen och skatteunderlag visar rapporten att SKI kan ge upphov till nya lokala affärsrelationer, högre produktivitet, spridning […]

Läs mer

Eklund och Andersson på hållbarhetskonferens i Kina

Publicerad: 2019-11-06

Johan Eklund och Martin Andersson från TIEK och Entreprenörskapsforum, två av huvudtalarna vid Regional Sustainable Development Conference i Zhaoqing, Kina. Den 19 oktober var Johan Eklund och Martin Andersson, på inbjudan av bl.a. Tsinghua University, två av huvudtalarna vid Regional Sustainable Development Conference i Zhaoqing, Kina. Bland övriga talare märktes t.ex. Maurice Kugler, professor George […]

Läs mer

BTH-forskare på plats i Almedalen

Publicerad: 2019-07-03

Under Almedalsveckan finns BTH-forskare i industriell ekonomi och i strategisk hållbar utveckling på plats för att delta i debatter och diskussioner i aktuella frågor. Johan Eklund och Pontus Braunerhjelm, båda professorer i industriell ekonomi vid BTH,  deltar i följande större evenemang arrangerade av Entreprenörskapsforum: En modern arbetsrätt – så får vi en flexibel och fungerande […]

Läs mer

BTH-forskare får stipendium för studier vid MIT

Publicerad: 2019-05-03

Fredrik Söderqvist, doktorand i industriell ekonomi, får Sverige-Amerika Stiftelsens stipendium för att studera vid Massachusetts Institute of Technology i USA. Fredrik kommer att fördjupa sig i arbetsmarknadsekonomiska frågor som rör fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och kollektivavtalens roll i att lindra negativa konsekvenser av strukturomvandling. Han kommer att studera vid Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology […]

Läs mer

Professor Martin Andersson föreläser på Pax Baltica

Publicerad: 2018-10-15

Den 18 oktober är det dags för årets Pax Baltica, en säkerhetspolitisk konferens som hålls i Karlskrona sedan 1989. En av årets talare är BTH:s Martin Andersson, professor i industriell ekonomi. Årets Pax Baltica handlar om Sveriges roll i Östersjöområdet. Martin Andersson är en av talarna vid konferensen, vilken hålls i Karlskronas konserthus, med start […]

Läs mer