TIMN nyheter

Nyheter på institutionssidan

Grattis Rameez till din licentiatexamen

Publicerad: 2020-05-08

Den 7 maj presenterade och försvarade Muhammad Rameez sin licentiatavhandling med titeln Interference Mitigation Techniques in FMCW Automotive Radars inom ämnet systemteknik . Examinator och huvudhandledare: Prof.  Mats Pettersson, BTH. Handledare: Prof. Mattias Dahl, BTH Granskare: Docent Gary Smith-Jonforsen, SAAB Surveillance, Göteborg

Läs mer

Docentföreläsning Oskar Frånberg

Publicerad: 2020-03-30

Dr. Oskar Frånberg vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) gav den 27 mars 2020 en provföreläsning för utnämning som docent med bedömningen godkänd. Föreläsningens titel var Säkerhetsaspekter på dyksystemsutveckling. Dekan Benny Lövström, Fakulteten för teknikvetenskaper var examinator för föreläsningen. Dykning är en relativt vanlig aktivitet som förekommer i militära, kommersiella såväl som rekreationssammanhang. Men det finns […]

Läs mer

Grattis Vinicius till din licentiatexamen

Publicerad: 2020-01-10

Den 12 december presenterade och försvarade Vinicius Ludwig Barbosa sin licentiatavhandling med titeln Effects of Small-Scale Ionospheric Irregularities on GNSS Radio Occultation Signals: Evaluations Using Multiple Phase Screen Simulator inom ämnet systemteknik . Examinator och huvudhandledare: Prof.  Mats Pettersson, BTH. Handledare: Docent Viet Thuy Vu, BTH Granskare: Ph.D. Stig Syndergaard, Danish Meteorological Institute (DMI)

Läs mer

Professor emeritus hedras för sina insatser

Publicerad: 2019-11-05

Nail Ibragimov, professor emeritus i matematik, hedras för sina storartade insatser inom matematiken. En lärosal har uppkallats efter honom och under två dagar har en internationell workshop inom ”modern group analysis and applications”, genomförts till hans minne. Nail Ibragimov (1939–2018) anses vara en av världens främsta experter inom området differentialekvationer, gruppanalys och matematisk modellering. Han […]

Läs mer

Docentföreläsning Viet Thuy Vu

Publicerad: 2019-10-17

Dr. Viet Thuy Vu vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) gav den 16 oktober 2019 en provföreläsning för utnämning som docent med bedömningen godkänd. Föreläsningens titel var Syntetisk aperturradar: Signalbehandling och tillämpningar inom ämnet Systemteknik. Dekan Benny Lövström, Fakulteten för teknikvetenskaper var examinator för föreläsningen. Syntetisk Aperturradar (SAR) är en form av radar vars apertur syntetiseras […]

Läs mer

Installationsföreläsning Mattias Dahl

Publicerad: 2019-05-17

Bilden fr. v. professor Mattias Dahl, dekan Benny Lövström och rektor Mats Viberg Den 15 maj höll Mattias Dahl sin installationsföreläsning inom ämnet systemteknik. Tekniska system och artificiell intelligens i samhällets tjänst IT-utvecklingen har bidragit till många nya avancerade möjligheter att kartlägga och på ett tidigt stadium upptäcka, påverka och förändra samhällsföreteelser av olika slag. Analyser av olika slag spelar en avgörande […]

Läs mer

Grattis Daniel till din licentiatexamen

Publicerad: 2019-05-15

Den 15 maj presenterade och försvarade Daniel Lännström sin licentiatavhandling med titeln The structure of epsilon-strongly graded rings with applications to Leavitt path algebras and Cuntz-Pimsner rings inom ämnet matematik med tillämpningar. Examinator och huvudhandledare: Prof.  Johan Öinert, BTH. Handledare: Prof. Patrik Nystedt, Högskolan Väst och Dr. Stefan Wagner, BTH Granskare: Dr. Eduard Ortega, Norges […]

Läs mer

BTH-forskare får entreprenörspris

Publicerad: 2019-05-10

Forskaren Saleh Javadi får stiftelsen ÅForsks entreprenörsstipendium på 200 ooo för sin idé om hur artificiell intelligens kan bidra till minskad energianvändning. Saleh Javadi är doktorand vid institutionen för matematik och naturvetenskap vid BTH. Under sin tid vid BTH har han arbetat med en idé där artificiell intelligens kombinerat med energieffektivisering kan ge minskad energianvändning […]

Läs mer

En dag med fokus på elever som brinner för matematik

Publicerad: 2019-01-07

Den 7 januari var det dags för årets upplaga av Möjligheternas dag – en dag med fokus på matematik. Då träffas 100 elever i åldrarna 6-13 år, alla med ett brinnande intresse för matematik, för att diskutera matematiska utmaningar och kreativa lösningar. En av besökarna på Möjligheternas dag är Carl som är sex år. Han […]

Läs mer