Studenter utanför BTH

Därför BTH

5 skäl att välja BTH

5 skäl att välja BTH

1

Ledande inom tillämpad IT och hållbar utveckling

BTH är bland de främsta i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. BTH är även en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

2

Små studiegrupper och nära dina lärare

Den mindre högskolan har många fördelar. Här lär du snabbt känna dina studiekamrater och studiegrupperna är mindre. Det är dessutom lätt för dig att få kontakt med dina lärare när du vill diskutera något eller ställa frågor.

3

Internationell atmosfär

Vid BTH kommer du att möta både studenter och personal från hela världen. Bland de 7 200 studenterna finns det för närvarande mer än 600 internationella studenter. Studenterna, tillsammans med personalen, representerar cirka 70 olika länder.

4

Topp sex i världen i programvaruteknik, etta i Sverige och trea i Europa inom hållbarhetsforskning

BTH:s forskning inom system- och programvaruteknik rankas sexa i världen och nummer ett i EU, enligt Journal of Systems and Software.

5 skäl att välja BTH

5

Ett nära samarbete med näringsliv och samhälle

I både utbildning och forskning finns det en nära koppling till näringsliv och samhälle. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, vilket innebär samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

Studentintervju med My Karlsson (1 min)

My berättar om sitt studentprojekt och hur det var att jobba med riktiga företag.

Forskare du kan träffa under utbildningen

BTH har en stor andel forskning. Idag utgör forskning och forskarutbildning en tredjedel av får verksamhet och andelen ska ökas. BTH:s forskningsprojekt genomförs i samverkan med omgivningen och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till att lösningar på samhällets utmaningar. Forskningen ska även garantera att studenternas utbildning håller en hög vetenskaplig nivå.

 

_MG_5988-Redigera

Docent Johanna Törnquist

Minimerar tågförseningar

Forskningsprojektet är finansierat av Trafikverket för utveckling och demonstration av matematiskt beräkningsstöd för tågtrafikledning. Beräkningsstödet ger förslag på hur tågtrafiken ska kunna omplaneras och vilka konsekvenser det får.

 

Henrik_Ny01

Dr. Henrik Ny

Ställer om till hållbar transport och energi

BTH driver projekt där företag, landsting, länsstyrelser och regionförbund tillsammans arbetar för en hållbarhetsomställning av transport- och energisystem. Projekten kombinerar vägledande och granskande forskning med praktiska demonstrationer.

Se film med Henrik Ny

 

 

Martin Boldt BTH

Dr. Martin Boldt

Ger polisen stöd i datainsamlingen

För att lösa fler seriebrott arbetar BTH tillsammans med polisen i att designa och utveckla IT-system som ger ökad kunskap om inbrott i bostäder och förbättrar utredningarna. Ett annat mål är att utveckla ett strukturerat och bestående samarbete mellan polismyndigheterna.

Se film med Martin Boldt

 

BTH är en liten och fin skola i en underbar kuststad, här hittade jag en jättebra utbildning som passar mig!

Albin, student

Jag valde BTH för att det finns en unik utbildning med foto, grafisk design, animation och film i ett och samma program.

Jeanette, digital bildproduktion

Man har ett unikt samarbete här mellan högskolan och näringslivet. Jag brukar säga att om hela Sverige skulle fungera som här i Blekinge då skulle vi ha mycket högre tillväxt och fler jobb i Sverige.

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister

Ericsson, som tar fram mjukvara för drift- och affärsstödslösningar, har många samarbetsprojekt med BTH.
– Projekten med BTH är lätta att delta i och det är en fördel att det är en liten högskola. Vi plockade nyligen in 30 studenter från BTH i olika praktikprogram.
– För oss är det inte avgörande om lärosätet heter Stanford eller Blekinge Tekniska Högskola. Har du rätt kompetens som student eller forskare är vi intresserade.

Martin Wallin, Ericsson Karlskrona

Studentliv på BTH

Att vara student innebär så mycket mer än bara att plugga. Det handlar om kårliv, kompisar, nya erfarenheter och kanske eget boende.

Studentliv på BTH

  • #vardagslivpabth
  • #studentlivkarlskrona
Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Lite statistik

93%

93 procent av civilingenjörerna vid BTH går direkt ut i arbetslivet med en medianinkomst på 33 500 kronor/mån.

96%

96 procent av studenterna som läst till sjuksköterska vid BTH har jobb eller är i studier efter examen.

97%

97 procent av studenterna som läst till fysisk planerare vid BTH har jobb eller är i studier efter examen.

BTH:s utbildningskatalog

I utbildningskatalogen beskriver vi våra utbildningar, studiemiljön och studentlivet vid BTH. I katalogen hittar du även interaktivt bonusmaterial.

Läs katalogen