bilder utställning

Digital bildproduktion 180 hp

Digital bildproduktion fokuserar på visuella uttryck för att skapa berättelser om världen, för världen och tillsammans med världen. Du får möjlighet att utveckla förmågan att väva samman alla dessa kunskaper för att gestalta berättelser som engagerar och berör mottagaren.

Idéutveckling är en central del av dina studier, vilket förutsätter metod- och materialkunskaper relevanta för bildmedier samt kunskaper i till exempel visuell estetik och dramaturgi.

I utbildningen prövar du tekniska, etiska, estetiska och samhälleliga förhållningssätt i och genom en medieteknisk undersökning. För att förstå och verka i detta sammanhang används vetenskapliga metoder och teoretiska perspektiv från forskningsfältet teknovetenskapliga studier.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i medieteknik.

Jeanette berättar om vad man gör på Digital bildproduktion

Studentintervju med Jeanette Lindström (1,30 min)

Jeanette läser digital bildproduktion vid BTH. Hon berättar om utbildningen och ger tips till framtida studenter.

Studentprojekt

Karlshamnsbor (3 min)

Sandra Lagerdahl berättar om utställningen Karlshamnsbor.

SBOT (1 min)

Det här är introt till kortfilmen S-Bot som ett gäng andraårsstudenter från BTH:s olika medietekniska utbildningar jobbade på under sin 10 veckor långa produktionskurs. Det var ett väldigt givande projekt för oss då vi fick väldigt fria händer och hade möjligheten att sätta våra kreativa och tekniska kunskaper på prov.

Innehåll

Fakta

  • Anmälan:

Du får lära dig tekniken och hur du använder din kreativitet för att skapa ett innehåll som engagerar och berör. Dessutom lär du dig göra gestaltande produktioner i team där det visuella uttrycket förtydligar, påverkar och berör.

Så här skulle din vardag på en kurs i digital bildproduktion kunna se ut: Du är nyfiken på hur en berättelse kan gestaltas i en animation. När du har läst en del av kurslitteraturen bestämmer du dig för att fokusera på centraleuropeiska animationstraditioner. Med stöd av en handledare som du själv väljer, formulerar du en undersökningsfråga. Under de kommande fyra veckorna kommer du att växla mellan att ta reda på vad som forskats och skrivits om detta, titta på animationer, testa berättar- och animationstekniker och visuella uttryck. Biblioteket är ett måste när du ska välja texter som är intressanta för din undersökning. Du kommer att behöva analysera och problematisera berättande och tekniker för att kunna använda dem som inspiration när du ska göra en egen animerad berättelse. Hur väver du ihop allt du läst och tittat på när du ska göra din egen film? Vilken stämning vill du gestalta? Vem vill du nå? Du träffar handledaren flera gånger under processen för att bolla idéer, få feedback och därigenom utveckla ditt eget berättande. Tillsammans med andra medstudenter brottas du med såväl tekniska som vardagliga problem. Det är i dessa spontana möten och situationer du hämtar inspiration. Under den sista delen av kursen tar du del av de andra studenternas berättelser genom presentationer och samtal. Samtalen kretsar kring tekniska, estetiska och etiska val ni gjort under er resa och vilka konsekvenser de kan få.

Du möter utbildningens innehåll i skapande former i undersökningar och samarbeten med de andra utbildningarna inom medieteknik. Medieteknik handlar om att undersöka nätverken mellan människor och teknik för att skapa handlingsutrymme i växande deltagarkulturer, där bildmedierna skapar sina egna uttryck. Vi tar en aktiv roll som verklighetsproducerande medietekniker när vi skapar och förmedlar berättelser.

Du börjar dina studier med att läsa en längre introducerande kurs som är gemensam för alla fyra programmen i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan prövar att gestalta med medietekniska material, där du som bildstudent får möjlighet att testa material som är relevanta för bildmediet.  Här tar du dina första steg i det undersökande arbetssättet, som genomsyrar hela utbildningen. I medietekniska undersökningar finns utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men innehåller också en stor mängd av lekfullhet och lust.

Efter den introducerande kursen går du vidare till en grundkurs i ditt eget program, digital bildproduktion. Du kommer att få arbeta med teman som handlar om visuellt berättande, dess historia och nutid och göra kopplingar mellan det analoga och det digitala.

Vårterminen ägnar du åt en kurs i interaktion och konceptutveckling med fokus på situerat skapande. Kursen bygger på fyra grundläggande perspektiv: ”critical making ”med stöd av Arduino, etnografiska undersökningsmetoder, situerad kunskap och ansvarsfull design. Kursen syftar till att du ska undersöka fenomenet interaktion som sker mellan teknik och människor på fysiska platser. Undersökningarna presenterar du både i koncept och text. Du ansvarar själv på vilket sätt du kan använda dina kunskaper i digital bildproduktion i din undersökning och hur du behöver utveckla dina kunskaper vidare för att få höjd i ditt undersökande arbete.

Som student i digital bildproduktion börjar du din andra hösttermin med en kurs i visuell estetik. Kursen ger en introduktion till visuell estetik från historia till nutid. I kursen presenteras och diskuteras detta genom en överblick av historiska konstepoker och -ismer. I kursen analyserar och diskuterar du samtida visuella och kulturella uttryck.

Höstterminens sista kurs handlar om teknovetenskaplig diffraktion. Genom diffraktion, som är en grundläggande teknovetenskaplig metodologi, introducerar kursen ett vetenskapligt förhållningssätt. Här undersöker du ett förutbestämt tema med syfte att lyfta fram betydelsen av dina egna val och beslut men också att hitta meningsfullhet ute i marginalen. Detta gör du genom att undersöka digital bildproduktion med fokus på vilka val som har gjorts och görs och du får pröva konsekvenser av perspektivbyte.

Vårterminen i årskurs två läser du kursen fördjupning i berättande, som kombineras med kursen fördjupning i produktion. Kursen behandlar berättandets roll i medietekniska gestaltningar och skrivande som kreativ och kritisk metod. Du kommer att tillämpa skrivande i din egen kontext, till exempel inom grafisk design, spel och i reklam.

Ditt tredje och sista år börjar med en kurs i teknovetenskaplig forskningsmetodik som tillsammans med kursen tematisk fördjupning förbereder dig inför vårterminens examensarbete. Den första kursen är en fortsättning på kursen teknovetenskaplig diffraktion men presentera också ett antal andra teknovetenskapliga metodologier. Din uppgift är ett integrera en eller flera av dessa metodologier i en medietekniskt relevant undersökning. Du arbetar med ditt examensarbete hela den sista terminen. Det utgår från en frågeställning, som du sedan arbetar med, med stöd av forskningslitteratur och består av en textdel och din egen gestaltning, där relevanta metodologier och metoder krävs.

Kontakta oss

Studievägledare: Studievägledning