digital bildproduktion

Digital bildproduktion 180 hp

Tillfället är stängt för anmälan

Digital bildproduktion är en utbildning för dig som vill satsa på en framtid inom visuell kommunikation för digitala medier. Du får möjlighet att utforska och kritiskt granska egna visuella uttryck som kan användas i digital bildproduktion. Utbildningen öppnar dörrar till arbetsplatser som webb- och reklambyråer, spelföretag eller kommunikationsavdelningar. Beroende på din inriktning förbereder utbildningen dig för arbete med exempelvis grafisk form, bild- och videoproduktion, illustration, animation eller projektledning inom media.

Digital bildproduktion är en utbildning som ger dig stora möjligheter att forma en egen inriktning. Genom studier och gestaltningsövningar utvecklar du egna visuella uttryck. Du har stort eget inflytande över vilka medietekniker du vill fördjupa dig i och utvecklar kritiska perspektiv på medieteknik visualitet i möte med forskningsmetodik.

Utbildningen ger dig en stabil grund inför den väntande arbetsmarknaden, men också för dig som vill fortsätta dina studier på master- och magisternivå.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i medieteknik.

Programupplägg

Du får lära dig tekniken och hur du använder din kreativitet för att skapa ett innehåll som engagerar och berör. Dessutom lär du dig göra gestaltande produktioner i team där det visuella uttrycket förtydligar, påverkar och berör.

Så här skulle din vardag på en kurs i digital bildproduktion kunna se ut: Du är nyfiken på hur en berättelse kan gestaltas i en animation. När du har läst en del av kurslitteraturen bestämmer du dig för att fokusera på centraleuropeiska animationstraditioner. Med stöd av en handledare som du själv väljer, formulerar du en undersökningsfråga. Under de kommande fyra veckorna kommer du att växla mellan att ta reda på vad som forskats och skrivits om detta, titta på animationer, testa berättar- och animationstekniker och visuella uttryck. Biblioteket är ett måste när du ska välja texter som är intressanta för din undersökning. Du kommer att behöva analysera och problematisera berättande och tekniker för att kunna använda dem som inspiration när du ska göra en egen animerad berättelse. Hur väver du ihop allt du läst och tittat på när du ska göra din egen film? Vilken stämning vill du gestalta? Vem vill du nå? Du träffar handledaren flera gånger under processen för att bolla idéer, få feedback och därigenom utveckla ditt eget berättande. Tillsammans med andra medstudenter brottas du med såväl tekniska som vardagliga problem. Det är i dessa spontana möten och situationer du hämtar inspiration. Under den sista delen av kursen tar du del av de andra studenternas berättelser genom presentationer och samtal. Samtalen kretsar kring tekniska, estetiska och etiska val ni gjort under er resa och vilka konsekvenser de kan få.

Du möter utbildningens innehåll i skapande former i undersökningar och samarbeten med de andra utbildningarna inom medieteknik. Medieteknik handlar om att undersöka nätverken mellan människor och teknik för att skapa handlingsutrymme i växande deltagarkulturer, där bildmedierna skapar sina egna uttryck. Vi tar en aktiv roll som verklighetsproducerande medietekniker när vi skapar och förmedlar berättelser.

Du börjar dina studier med att läsa en längre introducerande kurs som är gemensam för alla fyra programmen i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan prövar att gestalta med medietekniska material, där du som bildstudent får möjlighet att testa material som är relevanta för bildmediet.  Här tar du dina första steg i det undersökande arbetssättet, som genomsyrar hela utbildningen. I medietekniska undersökningar finns utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men innehåller också en stor mängd av lekfullhet och lust.

Efter den introducerande kursen går du vidare till en grundkurs i ditt eget program, digital bildproduktion. Du kommer att få arbeta med teman som handlar om visuellt berättande, dess historia och nutid och göra kopplingar mellan det analoga och det digitala.

Vårterminen inleds med en fortsättningskurs inom ditt eget program, digital bildproduktion. Terminen avslutas med en gemensam kurs i projektmetodik, där du tillsammans i team praktiskt genomför ett projekt. Teori om projektmetodik integreras genom projektarbete.

Som student i digital bildproduktion börjar du din andra hösttermin med en kurs i visuell estetik. Kursen ger en introduktion till visuell estetik från historia till nutid. I kursen presenteras och diskuteras detta genom en överblick av historiska konstepoker och -ismer. I kursen analyserar och diskuterar du samtida visuella och kulturella uttryck.

Vårterminen i årskurs två läser du kursen fördjupning i berättande, som följs av kursen fördjupning i produktion. Kursen behandlar berättandets roll i medietekniska gestaltningar och skrivande som kreativ och kritisk metod. Du kommer att tillämpa skrivande i din egen kontext, till exempel beskriva berättandets roll i medietekniska gestalningar med fokus på visualitet.

Ditt tredje och sista år börjar med en kurs i forskningsmetodik som förbereder dig inför vårterminens examensarbete. Du arbetar med ditt examensarbete hela den sista terminen. Det utgår från en frågeställning, som du sedan arbetar med, med stöd av forskningslitteratur och består av en textdel och din egen gestaltning, där relevanta metodologier och metoder krävs.

Jeanette berättar om vad man gör på Digital bildproduktion

Studentintervju med Jeanette Lindström (1,30 min)

Jeanette läser digital bildproduktion vid BTH. Hon berättar om utbildningen och ger tips till framtida studenter.

Studentprojekt

Karlshamnsbor (3 min)

Sandra Lagerdahl berättar om utställningen Karlshamnsbor.

SBOT (1 min)

Det här är introt till kortfilmen S-Bot som ett gäng andraårsstudenter från BTH:s olika medietekniska utbildningar jobbade på under sin 10 veckor långa produktionskurs. Det var ett väldigt givande projekt för oss då vi fick väldigt fria händer och hade möjligheten att sätta våra kreativa och tekniska kunskaper på prov.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, Dagtid, heltid
 • Period: 2017 vecka 35 till 2020 vecka 23
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlshamn
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c eller Matematik B.

Du får lära dig tekniken och hur du använder din kreativitet för att skapa ett innehåll som engagerar och berör. Dessutom lär du dig göra gestaltande produktioner i team där det visuella uttrycket förtydligar, påverkar och berör.

Så här skulle din vardag på en kurs i digital bildproduktion kunna se ut: Du är nyfiken på hur en berättelse kan gestaltas i en animation. När du har läst en del av kurslitteraturen bestämmer du dig för att fokusera på centraleuropeiska animationstraditioner. Med stöd av en handledare som du själv väljer, formulerar du en undersökningsfråga. Under de kommande fyra veckorna kommer du att växla mellan att ta reda på vad som forskats och skrivits om detta, titta på animationer, testa berättar- och animationstekniker och visuella uttryck. Biblioteket är ett måste när du ska välja texter som är intressanta för din undersökning. Du kommer att behöva analysera och problematisera berättande och tekniker för att kunna använda dem som inspiration när du ska göra en egen animerad berättelse. Hur väver du ihop allt du läst och tittat på när du ska göra din egen film? Vilken stämning vill du gestalta? Vem vill du nå? Du träffar handledaren flera gånger under processen för att bolla idéer, få feedback och därigenom utveckla ditt eget berättande. Tillsammans med andra medstudenter brottas du med såväl tekniska som vardagliga problem. Det är i dessa spontana möten och situationer du hämtar inspiration. Under den sista delen av kursen tar du del av de andra studenternas berättelser genom presentationer och samtal. Samtalen kretsar kring tekniska, estetiska och etiska val ni gjort under er resa och vilka konsekvenser de kan få.

Du möter utbildningens innehåll i skapande former i undersökningar och samarbeten med de andra utbildningarna inom medieteknik. Medieteknik handlar om att undersöka nätverken mellan människor och teknik för att skapa handlingsutrymme i växande deltagarkulturer, där bildmedierna skapar sina egna uttryck. Vi tar en aktiv roll som verklighetsproducerande medietekniker när vi skapar och förmedlar berättelser.

Du börjar dina studier med att läsa en längre introducerande kurs som är gemensam för alla fyra programmen i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan prövar att gestalta med medietekniska material, där du som bildstudent får möjlighet att testa material som är relevanta för bildmediet.  Här tar du dina första steg i det undersökande arbetssättet, som genomsyrar hela utbildningen. I medietekniska undersökningar finns utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men innehåller också en stor mängd av lekfullhet och lust.

Efter den introducerande kursen går du vidare till en grundkurs i ditt eget program, digital bildproduktion. Du kommer att få arbeta med teman som handlar om visuellt berättande, dess historia och nutid och göra kopplingar mellan det analoga och det digitala.

Vårterminen inleds med en fortsättningskurs inom ditt eget program, digital bildproduktion. Terminen avslutas med en gemensam kurs i projektmetodik, där du tillsammans i team praktiskt genomför ett projekt. Teori om projektmetodik integreras genom projektarbete.

Som student i digital bildproduktion börjar du din andra hösttermin med en kurs i visuell estetik. Kursen ger en introduktion till visuell estetik från historia till nutid. I kursen presenteras och diskuteras detta genom en överblick av historiska konstepoker och -ismer. I kursen analyserar och diskuterar du samtida visuella och kulturella uttryck.

Vårterminen i årskurs två läser du kursen fördjupning i berättande, som följs av kursen fördjupning i produktion. Kursen behandlar berättandets roll i medietekniska gestaltningar och skrivande som kreativ och kritisk metod. Du kommer att tillämpa skrivande i din egen kontext, till exempel beskriva berättandets roll i medietekniska gestalningar med fokus på visualitet.

Ditt tredje och sista år börjar med en kurs i forskningsmetodik som förbereder dig inför vårterminens examensarbete. Du arbetar med ditt examensarbete hela den sista terminen. Det utgår från en frågeställning, som du sedan arbetar med, med stöd av forskningslitteratur och består av en textdel och din egen gestaltning, där relevanta metodologier och metoder krävs.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A7/7.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik
Motsvarande benämning på engelska är Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Lärandemål

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor och visa fördjupad kunskap inom någon del av digital ljudproduktion och medieteknik
 • kunna redovisa breda kunskaper inom vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter
 • visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv
 • individuellt och i team kunna söka, samla, värdera, och kritiskt tolka genom att använda och redovisa sådana grundläggande kunskaper, färdigheter och förmåga som krävs för att kunna arbeta med gestaltande digitala medieproduktionerge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare. Därigenom ska studenten visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner
 • kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt profissionsrelaterade aspekter.
 • kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera, bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar
 • visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner.

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom följande branscher: webbyråer, informationsavdelningar, tidningsföretag, spelföretag, reklambyråer med följande typer av arbetsuppgifter: videoredigering, webbdesign, grafisk form, layout, postproduktion för video, animation, projektledning, art direction, illustration, fotoredigering, fotografi.
Upplägg

Första terminen inleds med en gemensam kurs för huvudområdets utbildningar för att introducera begrepp, generella förmågor och undersökningsmetoder som är grundläggande för huvudområdet. Därefter arbetar studenterna programvis under resterande delen av första terminen.

Termin två inleds med en fortsättningskurs inom ditt eget program. Terminen avslutas med en gemensam kurs i projektmetodik, där du tillsammans i team praktiskt genomför ett projekt. Teori om projektmetodik integreras genom projektarbete.

Termin tre ägnas åt att fördjupa de generella och specifika förmågorna i tematiska kurser som delvis är gemensamma för huvudområdets utbildningar.

Termin fyra består av två kurser. Den första är en fördjupningskurs i berättande, som följs av en fördjupningskurs i produktion.

Termin fem inleds med en kurs i forskningsmetodik vilken förbereder inför kandidatarbetet under termin sex.

Termin sex ägnas helt åt kandidatarbetet.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studier utomlands

Att spendera en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Studera utomlands

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Leo Andrea Nordwall

Studievägledare: Studievägledning