student med en laptop

Spelprogrammering 180 hp

En spelprogrammerare arbetar med att ta fram tekniken som driver datorspelet. Tekniken är därför en mycket viktig del i spelutveckling, men det är även den som sätter gränser. En duktig spelprogrammerare har kunskap att tänja dessa gränser.

Efter utbildningen kan du arbeta som programmerare på både spelföretag och andra företag som jobbar med mjukvaruutveckling.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en teknologie kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot spelprogrammering.

Studentintervju

Studentintervju med Joel Melin (1 min)

Joel berättar om programmet Spelprogrammering.

Studentprojekt

Studentprojekt över programgränser (6 min)

På BTH finns flera program inom spelområdet. I studentprojekten jobbar studenterna över programgränserna och skapar spelen tillsammans.

Formless (1 min)

Formless är ett lagbaserat multiplayer-spel utformat för snabba och intensiva spelomgångar för 4-8 spelare. Den karaktär som en spelare kontrollerar antar utseende beroende på vad spelaren utför och samtidigt animeras den av partiklar. Innan varje runda väljer spelaren vilka attacker och vilken grundform karaktären ska ha.

Formless Editor (5 min)

Formless editor innehåller tre olika verktyg för att skapa partikeleffekter, former och banor till spelet. Ett av verktygen är ”Shape Editor”, i den kan användaren skapa de former som spelaren kan anta och transformeras till. Genom att sätta ut, koppla ihop och flytta på punkter skapas olika animationer.

Innehåll

Fakta

  • Anmälan:

Är du en problemlösare som vill utmana teknikens gränser? Utbildningen gör dig redo för jobb inom både spelutveckling och inom andra mjukvaruområden.

Det blir programmering från första dagen och du läser kurser i datavetenskap, matematik och spelproduktion. Ditt huvudspråk blir C++ som är det dominerande programspråket i spelbranschen. Du lär dig även scriptspråk som Lua och Python. Dina kunskaper fördjupas genom kurser i bland annat artificiell intelligens, linjär algebra, spelprojekt, 3D-programmering och prestandaoptimering.

Under utbildningen blir du väl bekant med de olika rollerna i ett spelutvecklingsprojekt. I större projekt skapar du spel i team tillsammans med dina studiekamrater. Du lär dig behärska spelprogrammering, framförallt avancerad grafikprogrammering och du får en teoretisk bas i datavetenskap och matematik. Utbildningen hjälper dig förstå hela processen för spelutveckling och vilka andra roller som finns i ett spelutvecklingsprojekt och även hur kunskapsutbytet dem emellan sker. Du kommer att producera flera olika spel allt från spel på mobila enheter till större spel för PC. Efter utbildningen kan du förstå samt självständigt analysera och använda den vetenskapliga utvecklingen inom datavetenskap i allmänhet och spelprogrammering i synnerhet. Du kommer också att vara rustad för att snabbt kunna söka ny kunskap inom det snabbt föränderliga område som spelprogrammering är.

Första året läser du grundläggande kurser i datavetenskap, matematik och spelproduktion. Andra året fördjupas kunskaperna genom kurser i bland annat artificiell intelligens, linjär algebra, 3D-programmering och ett spelprojekt. Det tredje och avslutande året innehåller bland annat kurser i prestandaoptimering och forskningsmetodik innan ett stort spelutvecklingsprojekt tar vid. Under detta projekt arbetar du och dina studiekamrater i större grupper tillsammans med grafiker och utvecklar ett PC-spel. Under det tredje året gör du också ditt kandidatarbete i datavetenskap.

Den största delen av undervisningen sker på svenska men någon eller några kurser kan ges på engelska.

Du utbildas med fokus på spelbranschen, men den teoretiska basen och de färdigheter du får gör dig lämplig som programmerare eller konsult inom alla områden där hög prestanda och/eller visuella tillämpningar är viktigt för interaktionen mellan människa och teknik. Flera före detta studenter arbetar utomlands, både inom och utanför spelindustrin. Om du känner att du vill göra en akademisk karriär är vidare studier på ett masterprogram inom datavetenskap en bra fortsättning.

Kontakta oss

Studievägledare: Studievägledning