BTH åter i världstoppen inom mjukvaruforskning

Återigen är BTH i världstoppen när det gäller forskning inom mjukvaruutveckling. BTH rankas sexa i världen och högst i Europa när det gäller antal publikationer i ledande tidskrifter inom området.

Mjukvaruutveckling är ett område som bara blir alltmer relevant i samhället med den pågående digitaliseringen och BTH har länge haft en topposition när det gäller forskning inom mjukvaruområdet.

Den ansedda tidskriften ”Journal of Systems and Software” kommer att publicera en artikel som återigen visar på BTH:s topposition. Rankingen avser publikationer under åtta år (2010–2017). Där rankas BTH sexa i världen och högst i Europa när det gäller antal publikationer i ledande tidskrifter inom mjukvaruområdet.

– Rankinglistorna visar på BTH:s mycket starka position inom området och det är speciellt roligt att det finns så många forskare med koppling till BTH med på listorna. Vi har förstärkt forskningen i mjukvaruutveckling ytterligare och nu ser vi fram emot att också lansera ett civilingenjörs­program inom området med start hösten 2019, säger rektor Mats Viberg.

I artikeln i ”Journal of Systems and Software” listas totalt cirka 120 forskare varav 10 forskare är verksamma i Sverige. Fyra av dessa arbetar heltid vid BTH, en är deltidsanställd vid BTH och två stycken är före detta anställda vid BTH. Totalt har sju av tio forskare verksamma i Sverige en koppling till BTH.

I kategorin antal publikationer i ledande tidskrifter inom området, är dessutom tre BTH-forskare rankade individuellt i sina respektive erfarenhetsgrupper. De är professor Claes Wohlin, professor Tony Gorschek och tekn. dr. Krzysztof Wnuk. Vidare är två forskare från BTH rankade bland de som har högst påverkan, baserat på citeringar. De är professor Claes Wohlin och tekn. dr. Michael Unterkalmsteiner

– Citeringar är viktiga, eftersom de visar i vilken omfattning en publikation refereras till av andra forskare. Antal citeringar är en indikation på hur betydelsefull en publikation är, det vill säga ett mått på vilken påverkan forskningen har, menar professor Jürgen Börstler vid BTH.

 

6 november 2018