Proceedings

Lärarlärdom

Proceedings

As presenter at Lärarlärdom you are welcome to send contributions to proceedings in one of the following journals:

  • Kristianstad University journal Högskolepedagogisk debatt issue no  3, 2023 with deadline 15 December 2022. Please contact the proceedings committee at hpdebatt@hkr.se, at the latest by 15 October 2022 if you intend to send a contribution.
    Here you will find more information about the forms of contributions, instructions and contact information: www.hkr.se/kup/debattor
  • Malmö university journal JoTL (Journal of Teaching and Learning in Higher Education, Malmö University), issue no 1, 2023 with deadline 15 December 2022. Please contact the proceedings committee via the main editor petri.gudmundsson@mau.se at the latest by 15 October 2022 if you intend to send a contribution.
    Here you will find more information about the forms of contribution, instructions and contact information: https://ojs.mau.se/index.php/JoTL/index

The proceedings committees welcomes texts from everyone who has presented at the conference.

 

 

Proceedings

Proceedings, huvudtalare och tema från tidigare års konferenser.

2021 – Stefan Hrastinski, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, Jonas Linderoth, professor vid Göteborgs universitet, Linn Svärd, ordförande Sveriges förenade studentkårer, Framtidens lärarroll

2020 – Cecilia Christersson, vicerektor Malmö universitet, Breddat deltagande och utmaningsbaserat lärande

2019  –  Marie Leijon, fil.dr i pedagogik, lektor och pedagogisk utvecklare vid CAKL, Malmö universitet, Rum för studentaktivt lärande

2018 – Sally Windsor, universitetslektor vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs Universitet, Vad omfattas i hållbarhetsfrågan för ett lärosäte?

2017 – Åsa Lindberg-Sand, docent vid institutionen för utbildningsvetenskap och avdelningen för högskolepedagogisk utveckling vid Lunds universitet, Det akademiska lärarskapet som del av den akademiska professionen – variationer och utmaningar

2016 – Pernilla Severson, universitetslektor vid institutionen för medier och journalistik, Linnéuniversitetet, Studentaktivt lärande

2015 – Mats Benner, professor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, Utbildningens villkor i dagens svenska akademi

2014 –  Lena Adamson, docent i psykologi/expert i högre utbildningsfrågor, Kompetenser för framtiden – högskolans roll för samhällsutvecklingen

2013 – Stefan Hrastinski, docent vid Institutionen för medieteknik och interaktionsdesign, Kungliga tekniska högskolan, Innovativt lärande i en öppen värld

2012 – Sofia Ask, lektor i svenska språket, Linnéuniversitetet, Mellan vetenskap och profession

2011 – Katarina Mårtensson, pedagogisk utvecklare, Lunds universitet, Bra akademiska utbildningsmiljöer

2010 – Klara Bolander Laksov, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Scholarship of Teaching and Learning

2009 – Torgny Roxå, pedagogisk konsult, Lunds tekniska högskola, Vad är lärarlärdom?

Do you have a question? Type it here and we will get back to you as soon as possible!
×