Undersökning av kvalitet i glasskivor med oförstörande provningsmetod, olinjärt ultraljud

Om defekter och sprickor kan upptäckas på ett oförstörande sätt skulle det vara fördelaktigt för glastillverkare, som då kan kvalitetsklassa sitt glas och sälja det med rätt klassning till kunder.

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2022-01-31

Företagsnamn: Acoustic Agree AB

Mail till kontaktperson: kristian@acousticagree.com

Länk till företag: http://www.acousticagree.se/

Utbildningsnivå: Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar

Bakgrund
Glas är ett sprött material där ytegenskaperna till stor del bestämmer glasets hållfasthet. Finns det sprickor eller andra defekter på ytan blir glaset försvagat. I vanligt glas varierar hållfastheten kraftigt beroende på att storlek och fördelning av defekter varierar i utsträckning.
Om dessa defekter och/eller sprickor kan upptäckas på ett oförstörande sätt skulle det vara fördelaktigt för glastillverkare. Glastillverkare kan då kvalitetsklassa sitt glas och sälja glas med rätt klassning till sina kunder. Glasförädlare, som till exempel laminerare, kan minska sin kassation genom att inte värmebehandla glas med sprickor i.

Mål
Arbetet ska utreda hur glas kan inspekteras och undersökas med olinjär akustisk metod. En prototyp för inspektion tas fram.

Skador som avses är:
o Sprickor
o Inneslutningar
o Urflisningar
o Repor

Uppdragsbeskrivning Steg 1
• Litteraturstudie: Existerande olinjära akustiska mätmetoder för identifikation av de brister som eftersöks.
• Undersök prover med varierande skador, beskrivna ovan, med olika metoder för att identifiera tillvägagångsätt för inspektion.
• Verifiera att skadevärde korrelerar mot befintlig/okulär provning.
• Skriv rapport och presentera resultat.

Uppdragsbeskrivning Steg 2
• Tag fram underlag för tillverkning av mätfixtur samt mätinställningar utifrån de inspektioner som utförts i steg 1.
• Utför inspektion i tillverkad fixtur.
• Verifiera att skadevärde korrelerar mot förstörande/befintlig provning.
• Skriv rapport och presentera resultat.

Utbildning/linje/inriktning

  • Lämplig utbildning, linje eller inriktning: Maskinteknik
  • Antal studerande: 1-2
  • Startdatum för ex-jobbet: HT2021/VT 2022
  • Beräknad tidsåtgång: 5 månader (30 HP)
  • Önskvärd förkunskap är mekaniska svängningar och fysikalisk akustik.

Kontaktpersoner
− Kristian Haller, Acoustic Agree AB, tel: 0709-427955, kristian@acousticagree.com

Ansökan
Skickas till kristian@acousticagree.com. Ansökan märkt EF-2201

Tillbaka
Do you have a question? Type it here and we will get back to you as soon as possible!
×