Examensarbete inom Autonom skogsplantering

Är du i slutet av din utbildning inom datateknik, IT, inbyggda system, mekatronik, teknisk fysik eller liknande och letar efter examensarbete till våren? Leta inte längre!

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2021-12-15

Företagsnamn: BIT ADDICT

Mail till kontaktperson: veronica.lilja@bitaddict.se

Länk till företag: https://bitaddict.se/examensarbete2/

Utbildningsnivå: Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Datavetenskap och mjukvaruutveckling Digitala medier och spelteknik Industriell ekonomi Maskinteknik

Är du i slutet av din utbildning inom datateknik, IT, inbyggda system, mekatronik, teknisk fysik eller liknande och letar efter examensarbete till våren? Leta inte längre!

BIT ADDICT är ett ingenjörs- och konsultbolag med huvudkontor i Göteborg. Vi på BIT ADDICT älskar teknik och att utvecklas som problemlösare. Just nu behöver vi dig som skall skriva ditt exjobb och har ett intresse för mjukvaruutveckling, signalanalys, bildbehandling, maskininlärning och matematik.

Uppgiftsbeskrivning
I projektet BraSatt, som drivs av Södra Skogsägarna, utvecklas ett fordon för att autonomt plantera gran- och tallplantor som en del i framtidens hållbara skogsbruk. BIT ADDICT ansvarar för att ta fram fordonets styrsystem för autonom navigation och plantering. I dagsläget sker plantering oftast i två steg: maskinell markberedning följt av manuell plantering. Den maskinella markberedningen ökar plantornas chans till överlevnad, men är energikrävande och åsamkar skogsmarken skada. Den manuella planteringsprocessen är skonsam, men förlitar sig på planterarens kompetens och tillgång till arbetskraft.

I BraSatt vävs de två stegen samman till ett: en relativt liten skogsmaskin navigerar autonomt runt på ett kalhygge för att markbereda och plantera i ett kombinerat steg. De potentiella vinsterna för miljö och ekonomi är stora, men kräver teknisk innovation på många fronter för att realiseras.

BIT ADDICT har följande tekniska utmaningar, vilka var och en lämpar sig väl för ett examensarbete:

– Identifiering av hårda objekt under markytan (https://bitaddict.se/amnesforslag/)
Använda vibrationssensorer och signalanalys för att ta reda på information om vad som finns under marken i skogen. Syftet är att minska slitage på grävutrustning och öka effektivitet vid plantering.

– Identifiering av lämplig planteringspunkt på markytan (https://bitaddict.se/amnesforslag/)
Använda RGB(D)-kamera och bildbehandling för att lokalisera områden lämpliga för plantering. Syftet är att minska antalet misslyckade planteringar.

– Hinderklassificering i perceptionsdata (https://bitaddict.se/amnesforslag/)
Använda data från 3D-sensorer (LiDAR, stereokamera, etc.) för att klassificera olika typer av hinder i en skogsmiljö. Syftet är att förbättra fordonets omvärldsuppfattningen för att åstadkomma smart navigering och plantering.

Publik information om projektet BraSatt:
https://iskogen.se/skogsbruk/andra-chansen-for-planteringsmaskiner/
https://www.sodra.com/sv/se/skog-medlem/aktuellt/nyheter/2021/for-alla-vo/kontrakt-med-samarbetspartners-for-projektet-brasatt-ar-nu-klara/
https://www.sodra.com/sv/se/skog-medlem/aktuellt/sodrakontakt/nyhetsartiklar/2021/nummer-2/full-fart-framat-i-projektet-brasatt/

Vilka är BIT ADDICT?
BIT ADDICT är ett ingenjörs- och konsultbolag med fokus på att möjliggöra innovation åt kunder som är ledande inom sina respektive branscher. Vårt huvudkontor ligger i Göteborg. Vi erbjuder anpassade utvecklingsprojekt och konsulter inom följande specialistområden:

  • Beräkningsmjukvara
  • Sensorik & Styrsystem
  • AI & Maskininlärning

Vår specialitet är att snabbt och säkert ta oss fram i outforskad teknisk terräng. Kunderna vänder sig till oss på grund av vår förmåga att konsekvent och effektivt skapa innovativa tekniklösningar oavsett bransch, tillämpning och teknikområde.

Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom datateknik, IT, inbyggda system, mekatronik, teknisk fysik eller liknande.

Relevanta förkunskaper inkluderar:
God programmeringskunskap inom C#, C/C++, Python, eller liknande.
Bekväm i Linux-miljö och med Git.
Kan arbeta med hårdvara, sensorer, mikrokontrollers (t.ex. Arduino), etc.
Intresse för fältexperiment.

Formalia
Omfattning: Fulltakt, 30 Hp
Antal personer: 1-2
Start: Januari 2022 eller enligt överenskommelse.
Arvode: Ja

Ansökningsprocess
Intresserad? Skicka in en ansökan redan idag. Intervjuer sker löpande. Du kan ansöka till oss antingen individuellt eller i par. Söker ni i par vill vi gärna ha endast en ansökan med all information. Ansökan sker genom att skicka CV, personligt brev och betyg till veronica.lilja@bitaddict.se

Kontaktperson
Veronica Lilja
Marknad- & rekryteringsansvarig
veronica.lilja@bitaddict.se
072 703 75 37

Tillbaka
Do you have a question? Type it here and we will get back to you as soon as possible!
×