Elyns stipendium

Studerar du och är i färd med att skriva eller skriver din C- eller D-uppsats? Sök vårt stipendium. Vi delar ut 7 500 kronor våren 2023!

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2023-06-30

Företagsnamn: Evide Group AB

Mail till kontaktperson: stipendium@elyn.se

Länk till företag: https://elyn.se/stipendium/

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Industriell ekonomi Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Är du intresserad av att skriva din C- eller D-uppsats inom hållbar utveckling och förnybar energi? Elyn.se är en nytänkande jämförelsetjänst för elavtal med ett särskilt fokus på förnyelsebar el. Vi vill bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av energimarknaden för att undvika en kommande klimat- och miljökris.

Med vårt nyinstiftade uppsatsstipendium vill vi belöna dig som skriver en uppsats som belyser ämnet en grön omställning inom energisektorn. Värdet på Elyns stipendium uppgår till 7 500 kr och delas ut under VT 2023.

Vem kan ansöka om stipendiet?
Elyns stipendium är till för dig som är student och ska skriva eller skriver din C- eller D-uppsats vid universitet eller högskola i Sverige. Stipendiet är främst till för att finansiera ditt forskningsarbete i form av litteratur, datainsamling eller andra nödvändiga kostnader.

Sista ansökningsdag: 2023-06-30
Skicka din ansökan till: stipendium@elyn.se

Vad är villkoren för ansökan?
Vinnaren av Elyn stipendiet utses av en jury bestående av medarbetare från Elyn. Ansökningarna bedöms utifrån ett helhetsperspektiv som b.la. innefattar kreativitet och relevans inom ämnet.

– Bidragen måste vara oss till handa innan sista ansökningsdag, där vinnaren utses under juli 2023.
– Juryns beslut går inte att överklaga och utbetalningen sker först när stipendiatens uppsats är inlämnad till lärosäte.

Tillbaka
Do you have a question? Type it here and we will get back to you as soon as possible!
×