Lisa Wälitalos licentiatseminarium i strategisk hållbar utveckling

Tid: 11 December 2020 09:30-11:30

Välkommen till Lisa Wälitalos licentiatseminarium i strategisk hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola

Avhandlingens titel: Introductory methodological support for cross-sectoral municipal and regional strategic work for sustainability

Plats: Seminariet hålls via Zoom: https://bth.zoom.us/j/62406584155?pwd=ZkNRUUh2NWQ4M2laZ3FjVUp4SDVjZz09

Meeting-ID: 624 0658 4155 Lösenord: 221672

Licentiatuppsatsen och abstrakt är tillgänglig via: http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1478974

Map Unavailable