Proceedings and publishing

Proceedings

Proceedings

Proceedings, theme and keynote speakers from conferences from the previous years.

2009 – Torgny Roxå, pedagogisk konsult, Lunds tekniska högskola, Vad är lärarlärdom?
2010 – Klara Bolander Laksov, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Scholarship of Teaching and Learning
2011 – Katarina Mårtensson, pedagogisk utvecklare, Lunds universitet, Bra akademiska utbildningsmiljöer
2012 – Sofia Ask, lektor i svenska språket, Linnéuniversitetet, Mellan vetenskap och profession
2013 – Stefan Hrastinski, docent vid Institutionen för medieteknik och interaktionsdesign, Kungliga tekniska högskolan, Innovativt lärande i en öppen värld
2014 – Lena Adamson, docent i psykologi/expert i högre utbildningsfrågor, Kompetenser för framtiden – högskolans roll för samhällsutvecklingen
2015 – Mats Benner, professor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, Utbildningens villkor i dagens svenska akademi
2016 – Pernilla Severson, universitetslektor vid institutionen för medier och journalistik, Linnéuniversitetet, Studentaktivt lärande
2017 – Åsa Lindberg-Sand, docent at Department for the Educational Sciences and higher education development at Lund University, The Scholarship of Teaching and Learning as part of the academic profession. variations and challenges. 
2018-Sally Windsor, lektor at the Department of Didactics and Pedagogy profession at Gothenburg University, What is included in the sustainability issue at an institution of learning?

Publishing

You can, irrespective of submission form, submit a complete article after the conference, to the conference proceedings. Accepted submissions will be published in digital form and will be searchable in the higher education institution’s research database.
There is no definite benchmark for the length of the articles, but the extent should be equal to any academic conference article in your field; it should, however, not exceed 15 pages. Detailed instructions on a complete article will be published after the conference.