Christel Borg

Christel Borg

Senior lecturer/Associate professor

christel.borg@bth.se

Department of Health, Room H560E

+46 (0) 455-385424

Download:

CV

Arbetar som lektor på specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot distriktssköterska och vård av äldre samt sjuksköterskeprogrammet. Är utbildad distriktssköterska och barnsjuksköterska och Med. doktor i Vårdvetenskap. Min avhandling handlade om livstillfredsställelse hos äldre och informella vårdare. Forskningen efter disputation har handlat om utmaningar vid införande av informationssystem i hälso- och sjukvården och vårdplanering på distans inom forskningsområdet tillämpad hälsoteknik. Har ett specifikt uppdrag att leda och utveckla institutionens pedagogik, problembaserat lärande (PBL).

Projects & Publications

Ongoing project
Sjuksköterskors vårdande förmågor