Christel Borg

Christel Borg

Universitetslektor/docent

Department of Health, Room H5128

+46 (0) 455-385424

Download:

CV

Arbetar som lektor på specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot distriktssköterska och vård av äldre samt sjuksköterskeprogrammet. Är utbildad distriktssköterska och barnsjuksköterska och Med. doktor i Vårdvetenskap. Min avhandling handlade om livstillfredsställelse hos äldre och informella vårdare. Forskningen efter disputation har handlat om utmaningar vid införande av informationssystem i hälso- och sjukvården och vårdplanering på distans inom forskningsområdet tillämpad hälsoteknik. Har ett specifikt uppdrag att leda och utveckla institutionens pedagogik, problembaserat lärande (PBL).

Projects & Publications

Ongoing project
Sjuksköterskors vårdande förmågor
Do you have a question? Type it here and we will get back to you as soon as possible!
×