Johanna Tells disputation

Tid: 18 januari 2019 14:00-17:00
Plats: Multisalen, Campus Gräsvik

Välkommen till Johanna Tells disputation i ämnet tillämpad hälsovetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel: “Implementation and use of web-based National Guidelines in Child Healthcare”

Opponent: Prof. Boel Andersson-Gäre, Högskolan Jönköping

Betygsnämnd:
Med. Dr. Thomas Wallby, Uppsala Universitet
Bitr. prof. Kari Rönkkö, Högskolan Kristianstad
Dr. Hanna Broberg Danielsson, Linneuniversitetet/eHälsoinstitutet
Suppleant: Dr. Andreas Larsson (docent), Blekinge Tekniska Högskola

Avhandling och abstrakt tillgängliga via: http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1265310

 

Laddar Karta...