Rosemarie Ankres disputation i ämnet fysisk planering

Tid: 22 mars 2019 13:00-16:00
Plats: Campus Gräsvik

Välkomna till Rosemarie Ankres disputation i ämnet fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola

Lokal: C446, Campus Gräsvik, Karlskrona

Avhandlingens titel: “Friluftslivkonflikter i svenska kustlandskap ur ett planerings- och användarperspektiv: Studier av Luleå och Blekinge skärgårdar

Opponent: Senior prof. Klas Sandell, Karlstads universitet

Betygsnämnd:
Prof. Marie Stenseke, Göteborgs universitet
Prof. Jan-Vidar Haukeland, Norges miljö- och biovetenskapliga universitet, Norge
Senior forskare dr. Berit Kaae, University of Copenhagen, Danmark

Suppleant: prof. Peter Schlyter, BTH

Avhandling och abstrakt finns tillgängliga här.

————————————————————————————————-

 You are welcome to attend Rosemarie Ankre’s public defence of a doctoral thesis at the department of Spatial Planning, Blekinge Institute of Technology

 Place: C446, Campus Gräsvik, Karlskrona

 Thesis title: Friluftslivkonflikter i svenska kustlandskap ur ett planerings- och användarperspektiv: Studier av Luleå och Blekinge skärgårdar

Research education subject: Spatial Planning

 External reviewer: Senior prof. Klas Sandell, Karlstad University

Members of the examining committee:
Prof. Marie Stenseke, University of Gothenburg
Prof. Jan-Vidar Haukeland, Norwegian University of Life Sciences, Norway
Senior researcher dr. Berit Kaae, University of Copenhagen, Denmark

 Substitute: prof. Peter Schlyter, BTH

The thesis and abstract available here.

Laddar Karta...