Presentation av examensarbeten

Tid: 7 juni 2016 10:00-16:00

Sal: J1650 Campus Gräsvik

Högskoleingenjörer i energisystem för hållbar utveckling samt högskoleingenjörer i maskinteknik presenterar sina examensarbeten.

Karta Otillgänglig