Ana Luiza Dallora Moraes disputation i ämnet tillämpad hälsoteknik

Tid: 16 september 2020 13:00-16:00
Plats: J1630, Campus Gräsvik

Välkommen till Ana Luiza Dallora Moraes disputation vid institutionen för hälsa.

Avhandlingens titel: “Machine learning applications in healthcare”

Disputationen genomförs via Zoom: https://bth.zoom.us/j/3169383210

Vid önskemål om att delta på plats vid seminariet på BTH, vänligen kontakta Jeanine Osbeck, på jeanine.osbeck@bth.se.

Avhandling och abstrakt tillgängliga via: http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1433037

 

You are welcome to attend Ana Luiza Dallora Moraes’s public defence of a doctoral thesis at the Department of Health.

Thesis title: “Machine learning applications in healthcare”

The seminar will be held via Zoom: https://bth.zoom.us/j/3169383210

If you would like to attend to the seminar at BTH, please contact Jeanine Osbeck, jeanine.osbeck@bth.se.

The thesis and abstract available at: http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1433037

Laddar Karta...