Anmälan till specialistutbildningarna öppnar

Tid: 15 februari 2021 00:00

Den 15 februari 2021 öppnar anmälan till specialistsjuksköterskeprogrammen.

BTH har tre inriktningar.

  • Mot distriktssjuksköterska
  • Mot vård av äldre
  • Mot psykiatrisk vård

Läs mer om de tre programmen här.

Karta Otillgänglig