Annika Olofsdotter Bergströms disputation i teknovetenskapliga studier

Tid: 28 februari 2020 13:00-18:00
Plats: Campus Karlshamn

Välkommen till Annika Olofsdotter Bergströms disputation i teknovetenskapliga studier vid Blekinge Tekniska Högskola.

Plats: Rio Grande, Campus Karlshamn

Avhandlingens titel: Ta plats: plats-specifika spel i dialog med feministisk teknovetenskap

Avhandling och abstrakt tillgängliga via:

http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1392383&dswid=4716

 

Laddar Karta...