Vill du bli specialistsjuksköterska? Dags att söka till höstens utbildningar

Tid: 15 februari 2019 (heldag)

Fredagen den 15 februari öppnar möjligheten att söka till BTH:s utbildningar till specialistsjuksköterska.  Sista anmälningsdag är 15 mars.

BTH har tre utbildningar med olika inriktningar:

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska 75 hp

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre 75 hp

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring.  Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Den 27 mars måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att en rättvis behörighetsbedömning ska kunna göras.

Ditt antagningsbesked kommer den 12 april.

 

Karta Otillgänglig