Appearance Manipulation in Images – talk by Dr Romain Vergne from University of Grenoble Alpes

Tid: 13 oktober 2017 10:00-12:00

Romain Vergne är biträdande professor vid University of Grenoble Alpes i Frankrike. Han kommer till BTH den 13 oktober för att tala om ”Appearance Manipulation in Images”.

Sal: C413 A, Campus Gräsvik, Karlskrona

Karta Otillgänglig