Arbetsmarknadsmässa för studenter i fysisk planering

Tid: 22 februari 2021-5 mars 2021 (heldag)

Arkipelago Karlskrona är en arbetsmarknadsmässa
för alla studenter på Fysisk planering vid BTH.​
Mer info hittar du på Arkipelagos webbplats.

Karta Otillgänglig