Studenternas avslutningsceremoni / Students´ Ceremony Programme

Tid: 31 maj 2018 00:00
Plats: Campus Gräsvik

Den 31 maj – 1 juni bjuds de studenter som våren 2018 går sista terminen på sitt utbildningsprogram på Campus Gräsvik in till en avslutningsceremoni.

Inbjudan kommer att skickas ut till alla berörda studenter. Ceremonin kommer att innehålla tal, musik, utdelning av BTH-pin och avtackning av samtliga avgångsstudenter. Efter ceremonin bjuder BTH på förfriskningar för studenterna och deras gäster.

Lokal: Multisalen, Campus Gräsvik
Klädsel: Kavaj

Obs! Parkeringstillstånd behövs inte denna dag, under förutsättning att parkering sker på de platser som tillhör BTH.

—————————————————————————————————————————-
On Thursday May 31st and Friday June 1st, a Programme Ceremony will be held for all students finishing their studies in June 2018.

An invitation has been sent out to all students registered on their last semester. After the ceremony, BTH offers some refreshments for you and your guests.

Venue: Multisalen, Campus Gräsvik, Karlskrona
Dress code: Smart casual

Parking permits are not needed on this day, provided that the parking is at the places belonging to BTH.

 

 

Kandidatutbildningar, 31 maj kl 09.00         
International Software Engineering
Software Engineering
IT-säkerhet
Spelprogrammering
Technical artist i spel
Webbprogrammering
Utbildningar inom hälsa, 31 maj kl 11.00                                          
Sjuksköterskeprogrammet
Magister- och masterutbildningar, 31 maj kl 13.00     
Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet                                      
Masterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation                                    
Master of Science Programme in Computer Science
Masterprogram i Software Engineering                                                                   
MBA-programmet                          
Magister- och masterutbildningar, 31 maj kl 15.00
Master of Science Programme in Electrical Engineering with emphasis on Telecommunication Systems                                              
Master of Science  programme in Electrical Engineering with emphasis on Signal Processing                                                  
Master of Science  programme in Electrical Engineering with emphasis on Radio Communications
Master of Science  programme in Mechanical Engineering with emphasis on Structural Mechanics                                                                                                  
Bachelor Qualification Plan in Mechanical Engineering ( 3+ 1 collaboration)
Laddar Karta...