BTH:s akademiska högtid 2019

Tid: 17 maj 2019 14:00-16:00
Plats: Blekinge Tekniska Högskola

Fredagen den 17 maj håller BTH sin akademiska högtid då nya professorer installeras och nya doktorer promoveras. Vid högtiden kommer även en hedersdoktor att utses.

Högtiden är till för särskilt inbjudna gäster.

 

Laddar Karta...