Öppen föreläsning i datavetenskap

Tid: 25 september 2020 10:00-11:00
Plats: J1630, Campus Gräsvik

Emil Folino, förste universitetsadjunkt och studierektor vid institutionen för datavetenskap, Blekinge Tekniska Högskola, håller en öppen föreläsning.

Titel på föreläsning: The ASaP-method – Great Course Evaluations and General Enjoyment as a Teacher.

Plats: sal J1630, Hus J, Campus Gräsvik, Karlskrona.

https://dbwebb.se/stream

Föreläsningen kommer att hållas på engelska och är öppen för allmänheten.

För ytterligare information kontakta Emil Folino på emil.folino@bth.se

OBS! Det finns enbart ett visst antal platser i J1630, föreläsningen går att se via länk.

 

Abstrakt

Som lärare blir vi mätta på kursvärderingar och genomströmning och jag har upplevt och sett med egna ögon hur en dålig kursvärdering påverkar en lärare.

För det första ser vi på sambandet mellan kursutvärderingar och kvalitet. För det andra kommer jag att redogöra för min övergripande pedagogiska metod som används för att få ett index-genomsnitt på 3,4 i alla kurser jag har varit involverad i under mina fyra år på BTH. Min pedagogiska metod bygger på erfarenheter från undervisning av stora blandade campus- och distanskurser med uppemot 300 studenter.

ASaP-metoden består av tre olika men sammankopplade delar: Tillgänglighet, Struktur och Syfte. Exempel från mina kurser kommer att användas för att illustrera metodens olika delar och kommer att kopplas samman med litteraturen om expertundervisning.

 

 

Laddar Karta...