Christian Nordahls licentiatseminarium

Tid: 12 december 2019 13:15-15:15
Plats: J1650, Campus Gräsvik

Välkommen till Christian Nordahls licentiatseminarium i datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel: ”Data-Driven Techniques for Modelling and Analysis of User Behavior”

Licentiatuppsatsen och abstrakt är tillgänglig via: https://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1352329&dswid=-4145

Laddar Karta...