Civilingenjörsstudenterna presenterar sina examensarbeten

Tid: 1 juni 2016-2 juni 2016 08:00-17:00

Tiderna för presentationerna den 1-2 juni finns i programmet nedan.

Plats: Campus Gräsvik, Karlskrona

Exjobbspresentation_2016

Karta Otillgänglig