Därför demokrati : om kunskapen och folkstyret – med Åsa Wikforss

Tid: 26 oktober 2021 15:00-16:00

Onlineföreläsning

Därför demokrati : om kunskapen och folkstyret. 

I boken ”Därför demokrati – om kunskapen och folkstyret” argumenterar Åsa Wikforss för kunskapens centrala betydelse i ett fungerande folkstyre. Kunskapen krävs för att vi ska kunna granska den förda politiken, uppnå våra mål, fatta välgrundade beslut och hantera oenighet. När konspirationsteorier, kunskapsmotstånd och känsloladdad retorik tar över riskerar demokratin att försvagas och på sikt gå under.

Boken finns att låna på biblioteket för den som vill läsa den i förväg.

Åsa Wikforss är Professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Akademien. Forskar inom språk- och medvetandefilosofi, och har skrivit mycket om relationen mellan det mänskliga tänkandet och yttervärlden.

Karta Otillgänglig