Denny Carolina Villamil Velasquez licentiatseminarium

Tid: 14 februari 2020 09:30-12:00
Plats: J1640, Campus Gräsvik

Välkommen till Denny Carolina Villamil Velasquez licentiatseminarium i strategisk hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel: Integration of Sustainability Aspects in Product Portfolio

Licentiatuppsatsen och abstrakt är tillgängliga via: http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1380201

Laddar Karta...