Disputation i ämnet industriell ekonomi

Tid: 1 december 2016 10:00-12:00

Välkommen till Trudy-Ann Stones disputation i industriell ekonomi och management vid institutionen för industriell ekonomi.

Dag och plats: Torsdagen den 1 december kl 10:00 i sal J1650, Campus Gräsvik, Karlskrona

Avhandlingens titel: Firms in Global Value Chains: An Analysis of the Determinants and Effects of the Changing Location of International Production
Opponent: Prof. Andrés Rodriguez-Pose, London School of Economics, England

Betygsnämnd:
Prof. Maureen McKelvey, Göteborgs universitet
Prof. Davide Castellani, University of Reading, England
Prof. Javier Revilla Diez, University of Cologne, Germany

Suppleant: Dr. Andreas Bergh (docent), Lunds universitet

Ordförande för disputationsakten: Prof. Charlie Karlsson, BTH

Handledare: Prof. Charlie Karlsson, dr. Philippe Rouchy och dr. Shahid Qureshi (docent), BTH och prof. Lars Bengtsson, Lunds universitet

Avhandlingen är tillgänglig här:

 

Karta Otillgänglig