Disputation i ämnet maskinteknik

Tid: 30 november 2016 10:00-12:00

Välkommen till Mikael Johnssons disputation i ämnet maskinteknik vid institutionen för maskinteknik.

Dag och plats: Onsdagen den 30 november kl 10:00 i sal J1650, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Avhandlingens titel: Innovation Enablers and Their Importance for Innovation Teams
Opponent: Prof. Monica Bordegoni, Polytecnic University of Milan, Italy

Betygsnämnd:
Prof. Sofia Ritzén, KTH
Prof. Johan Ölvander, Linköpings universitet
Prof. Tim McAloone, Technical University of Denmark, Denmark

Suppleant: Prof. Martin Andersson, BTH

Ordförande för disputationsakten: Prof. Tobias Larsson, BTH

Handledare: Prof. Tobias Larsson, BTH och Tomas Backström, Mälardalens Högskola

Avhandlingen är tillgänglig här.

Karta Otillgänglig