Disputation i ämnet tillämpad signalbehandling

Tid: 31 mars 2017 13:15-15:00

Välkommen till Svante Björklunds disputation i ämnet tillämpad signalbehandling vid institutionen för matematik och naturvetenskap, BTH.

Tid: fredagen den 31 mars, kl. 13:15
Plats: J1650, Campus Gräsvik, Karlskrona

Avhandlingens titel: Signal Processing for Radar with Array Antennas and for Radar with Micro-Doppler Measurements.

Avhandlingen är tillgänglig här.

Karta Otillgänglig