Disputation i datavetenskap

Tid: 17 maj 2016 (heldag)

Välkomna till Shoaib Bakhtyars disputation vid institutionen för datalogi och datorsystemteknik, Blekinge Tekniska Högskola.

Tid: 17 maj, kl. 10:00
Plats: Ateljén, Campus Karlshamn

Avhandlingens titel:  ”Designing Electronic Waybill Solutions for Road Freight Transport”

Opponent: Professor Ingo Timm, Trier University, Tyskland

Disputationen är öppen för allmänheten!

Avhandlingen är tillgänglig via:
http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:915657/FULLTEXT02.pdf

 

Karta Otillgänglig