Disputation i datorsystemteknik

Tid: 21 september 2018 13:00-16:00
Plats: BTH Campus Gräsvik

Välkommen till Christine Niyizamwiyitiras disputation i datorsystemteknik vid institutionen för datalogi och datorsystemteknik, Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel: “Performance Aspects on Databases and Virtualized Real-time Applications”

Tid: 21 september, kl 13.00
Plats: J1650, Campus Gräsvik, Karlskrona

Avhandling och abstrakt tillgängliga via: http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1173854&dswid=7178

 

 

Laddar Karta...