Disputation i programvaruteknik

Tid: 5 juni 2018 09:30-12:00
Plats: Campus Gräsvik

Välkomna till Indira Nurdiani Jabangwes disputation vid institutionen för programvaruteknik, Blekinge Tekniska Högskola.

Plats: J1650, Campus Gräsvik, Karlskrona

Avhandlingens titel: Introduction of Agile Practices: Strategies and Impacts

Avhandlingen är tillgänglig via: http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1191756/FULLTEXT01.pdf

 

Laddar Karta...