Disputation: Improving Expert Estimation of Software Development Effort in Agile Contexts”

Tid: 20 mars 2018 10:00-13:00
Plats: Campus Gräsvik

Välkommen till Muhammad Usmans disputation i ämnet programvaruteknik vid institutionen för programvaruteknik, BTH.

Avhandlingens titel: ”Improving Expert Estimation of Software Development Effort in Agile Contexts”.

Plats: J1650, Campus Gräsvik, Karlskrona

Avhandlingen är tillgänglig via: http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1181837/FULLTEXT02.pdf

Laddar Karta...