Disputation i programvaruteknik: Decision-making support for choosing among different component origins

Tid: 8 maj 2018 09:30-12:00
Plats: Campus Gräsvik

Välkomna till Deepika Badampudis disputation vid institutionen för programvaruteknik, BTH, i ämnet programvaruteknik.

Plats: J1650, Campus Gräsvik, Karlskrona

Avhandlingens titel: “Decision-making support for choosing among different component origins”

Avhandlingen är tillgänglig via: http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1191892/FULLTEXT01.pdf

 

Laddar Karta...