Disputation i strategisk hållbar utveckling

Tid: 27 januari 2017 09:15
Plats: J1650, Campus Gräsvik

Välkommen till César Levy Franças disputation i strategisk hållbar utveckling vid institutionen för strategisk hållbar utveckling, Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel: “Business Model Design for Strategic Sustainable Development”

Avhandlingen är tillgänglig via:
http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1060784/FULLTEXT02.pdf

Laddar Karta...