Disputation i teknovetenskapliga studier

Tid: 26 juni 2018 10:00-12:00

Välkomna till Carlos Acevedos disputation vid institutionen för teknik och estetik, Blekinge Tekniska Högskola.

Plats: The main conference hall, Faculty of Science and Technology, University of San Simon, Bolivia

Avhandlingens titel: Developing Inclusive Innovation Processes and Co-Evolutionary University-Society Approaches in Bolivia

Disputationen kommer att vara tillgänglig via videolänk för deltagare som befinner sig i Sverige. För mer information, vänligen kontakta Lena Trojer (lena.trojer@bth.se).

Avhandlingen är tillgänglig via: http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1198313/FULLTEXT01.pdf

 

Karta Otillgänglig