Disputation i telekommunikation: On Sequence Design for Integrated Radar and Communication Systems

Tid: 6 november 2017 10:15-13:00
Plats: Campus Gräsvik

Välkommen till Momin Jamil Sandhus disputation i ämnet telekommunikation vid institutionen för kreativa teknologier, BTH.

Tid:
måndagen den 6 november, kl 10:00 – 13:00
Plats: sal J1640, Campus Gräsvik, BTH

Avhandlingens titel: On Sequence Design for Integrated Radar and Communication Systems

Disputationen är öppen för allmänheten.

Avhandling och abstrakt tillgängliga på:
http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1134933/FULLTEXT02.pdf

Laddar Karta...