Öppen föreläsning i datavetenskap

Tid: 17 januari 2017 13:15-14:15

Emiliano Casalicchio, verksam forskare vid BTH, håller en docentföreläsning i ämnet datavetenskap tisdagen den 17 januari. Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Föreläsningens titel: ”Autonomic resource provisioning in Cloud Computing”.

Datum: Tisdagen den 17 januari kl. 13:15
Plats: Sal J1650, hus J, plan 1, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.


Bakgrund
Cloud computing är en modell som ger nätverksåtkomst till en delad pool av konfigurerbara datorresurser, vilka snabbt och enkelt kan allokeras och avallokeras med minimal eller ingen interaktion med tjänsteleverantören. Cloudbaserade system är stora och distribuerade, och består av hundratusentals samverkande fysiska och virtuella resurser. Man vill att cloudbaserade system ska kunna anpassa sig till oförutsägbara förändringar i miljön samt till förändringar i systemets arbetsbelastning. Att låta en människa styra resurstilldelning för sådana komplexa system är opraktiskt och komplicerat. Lösningen är att istället använda självstyrande (eller automatiska) mekanismer. Denna föreläsning kommer att presentera olika aspekter av problemet med automatisk resurstilldelning i cloud computing. Föreläsningen kommer att ta upp de grundläggande begreppen cloud och autonomic computing, vi kommer även att presentera resurstilldelningsproblem i cloud samt diskutera moderna lösningar, öppna frågor och trender inom forskningen på området.

 

 

Karta Otillgänglig