Docentföreläsning i datavetenskap

Tid: 21 mars 2016 01:15-02:30

Stefan Axelsson, verksam som forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, håller en docentföreläsning måndagen den 21 mars, kl. 13:15 vid BTH sal J1650, hus J, plan 1, BTH Campus Gräsvik, Karlskrona.

Föreläsningens titel är ”Computational Forensics – Datorstödd analys av brott”.

Föreläsningen är öppen för allmänheten.
Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Karta Otillgänglig