Docentföreläsning i systemteknik – hålls på distans

Tid: 27 mars 2020 10:15-12:00
Plats: J1650, Campus Gräsvik

Med anledning av coronavirus-läget kommer denna docentföreläsning ges vid ett senare tillfälle när vi kan erbjuda publik föreläsning och ha en mottagning på campus efter föreläsningen. Detta datum kommer att beslutas vid senare tillfälle.

Dock kommer på den ursprungliga utsatta tiden föreläsningen hållas för att examineras av dekan,
och den kommer att kunna följas på dator via länk: https://bth.zoom.us/j/799104982

Vi vill be er som följer föreläsningen på distans att ha er mikrofon avstängd. Frågor till Oskar kan ställas via chatten.

/In English/ 

Due to the Corona virus situation, this trial lecture will be given at a later date when we can have a public lecture and a reception on campus after the lecture. This date will be decided later.

However, at the original scheduled time, the lecture will be held to be examined by the Dean,
and it can be followed on your computer via link: https://bth.zoom.us/j/799104982

We want to ask everybody who follows the lecture remotely to have your microphone turned off. Questions to Oskar can be performed via the chat function.

—————————————————————————-

Oskar Frånberg vid Blekinge Tekniska Högskola kommer att ge en provföreläsning för utnämning som docent.

Föreläsningens titel: Säkerhetsaspekter på dyksystemsutveckling

Föreläsningen är öppen för allmänheten och ges på engelska.

Bakgrund
Dykning är en relativt vanlig aktivitet som förekommer i militära, kommersiella såväl som rekreationssammanhang. Men det finns flera risker med dykning, inte bara att vi inte kan andas under vatten utan också risker för tryckskador (baraotrauma) och dekompressionssjuka för att nämna några. Därför är det mycket viktigt att dykutrustning är säker och tillförlitlig, och många faktorer krävs för att designa en säker dykutrustning. Det krävs en förståelse för interaktionen mellan dykaren och utrustningen samt kunskap om vilka faktorer som kan trigga en dykolycka. Vidare behövs validerade och tillförlitliga testmetoder för utrustningen. Denna föreläsning kommer ge en kort överblick över några av de faktorer som krävs vid utveckling av nya dyksystem.

Om Oskar Frånberg
Oskar Frånberg har en civilingenjörsexamen från Chalmers och en doktorsexamen i medicinsk teknik från Kungliga Tekniska Högskolan. Vidare har han arbetat på FOI, Försvarets Forskningsinstitut. 2015 flyttade Frånberg till BTH för att utveckla civilingenjörsprogrammet i Marin Teknik och bilda en forskningsgrupp inom området.

Laddar Karta...