Docentföreläsning i produktdesign: process och kontext

Tid: 24 oktober 2018 17:15-18:30
Plats: BTH Campus Gräsvik

Santosh Jagtap vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH), håller en docentföreläsning den 24 oktober 2018.

Föreläsningens titel: Produktdesign: Process och kontext

Plats rum J1630, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

Föreläsningen är öppen för allmänheten och kommer att hållas på engelska.

Design, med sin grundläggande idé om att ändra en befintlig situation till en önskad situation, är avgörande för att ta itu med utmaningar som samhällen över hela världen står inför. Design kräver inte bara kunskap från olika områden, utan också kunskap om designprocessen, dvs hur man tar sig framåt mot en lösning på ett effektivt sätt. Designprocessen har en djupgående inverkan på produktens kostnad, kvalitet och andra egenskaper och på individers och samhällens välbefinnande. Att förstå designprocesser, inklusive dess flera aspekter, såsom kreativitet och informationshantering, är avgörande för att förbättra designpraktiken, stödja designutbildning och förbättra samhällets välbefinnande. Denna föreläsning ger en kort översikt över vissa aspekter av designprocesser inom ett brett spektrum av socioekonomiska sammanhang, inklusive marginaliserade samhällen i utvecklingsländerna.

Santosh Jagtap har en M.Des. grad i produktdesign och doktorsexamen i kunskapshantering inom teknisk design. Han arbetar vid Institutionen för maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, Sverige. Han har tidigare undervisat och forskat vid fakulteten för industriell designteknik vid TU Delft och vid Institutionen för designvetenskap vid Lunds universitet. Hans forskning fokuserar på att förbättra produkter och processer i olika sammanhang genom att utveckla vetenskaplig förståelse. Förutom att arbeta med vinstdrivande företag arbetar han i nära samarbete med ideella sektorer och sociala företag. Hans forskning kräver ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som integrerar kunskaper från teknik, samhällsvetenskap och psykologi.

 

 

Laddar Karta...