E-spikning av examensarbeten inom omvårdnad

Tid: 20 maj 2020-22 maj 2020 (heldag)
Plats: BTH Campus Gräsvik

Institutionen för hälsa bjuder in till filosofie kandidatseminarier när sjuksköterskestudenterna försvarar sina examensarbeten i omvårdnad.

Seminarierna är öppna för alla intresserade och genomförs 27–29 maj 2020.

Samtliga seminarium sker över digital länk/Zoom. Seminarieordning inklusive länk till Zoom publiceras den 22 maj. I seminarieordningen presenteras respondenter (författare), opponenter (granskare) samt titel och metod för respektive examensarbete.

Offentliggörande av examensarbetena sker genom e-Spikning den 20–22 maj 2020, vilket möjliggör nedladdning av examensarbetena inför seminarierna.

Om examensarbete istället önskas via e-post kontakta kursansvarig johanna.noren.jonasson@bth.se

Laddar Karta...