Erik Piculells licentiatseminarium i tillämpad hälsoteknik

Tid: 6 maj 2021 10:00-12:00

Välkomna till Erik Piculells licentiatseminarium vid institutionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel: Technology-based health communication within the home environment

Ämne: Tillämpad hälsoteknik

Välkommen in till seminariet här via Zoom.
MötesID: 621 9247 7130

Avhandling och abstrakt hittar du här.

Karta Otillgänglig