EXIT – examensutställning på Campus Karlshamn

Tid: 1 juni 2018 10:00-15:00

Examensutställningen är till för studenter som studerar sitt sista år på BTH:s medietekniska utbildningar på Campus Karlshamn. Studenterna ställer ut sina kandidatarbeten inom medieteknik tillsammans.

Fältet medieteknik rymmer mycket, men det kommer att finnas arbeten som inkluderar bland annat Internet of Things-prototyper och smarta system, VR-upplevelser, Interaktiva rum, och mycket mer.

Det är drop-in och  allmänheten är välkommen.
Det kommer bjudas på tilltugg och dryck.

 

 

Karta Otillgänglig